fbpx
Close
PAF.ee

Sporditegevuse juhend Eestis alates 11. jaanuar

– Covid-19 / Foto: Pixabay

Sporditegevuse juhend Eesti Vabariigis alates tänases (11.01.) oluliselt ei muutunud. Sellegipoolest toome alljärgnevalt ära olulisemad punktid kehtivatest piirangutest kuni Vabariigi Valitsus otsustab teisiti. Vabariigi Valitsus on lubanud iga kahe nädala tagant piirangud üle vaadata.

Olulisemad punktid sporditegevuse juhendist:

·        Harjumaal ning Ida-Virumaal kehtivaid piiranguid ei muudetud, need kehtivad kuni 17. jaanuarini. Vabariigi Valitsus arutab Harjumaa ning Ida-Virumaa sporditegevuse jätkamise tingimusi järgmisel nädalal.

·        Mujal Eestis on lubatud sisetingimustes nii individuaaltreeningud kui ka rühmatreeningud. Rühma suurus on kuni 11 inimest, sealhulgas juhendaja.

·        Mujal Eestis on lubatud välistingimustes nii individuaaltreeningud kui ka rühmatreeningud. Rühma suurus on kuni 25 inimest, sealhulgas juhendaja.

·        Välistingimustes võivad edaspidi võistelda ja spordi- ja liikumisüritusel osaleda ka mitteproffessionaalid. Osalejate arv ühes rühmas on kuni 25 inimest ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.

Detailsema kirjelduse Vabariigi Valitsuse korraldusest leiate allpool.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning selle korralduse muutmise 08.01.2021 korraldusest nr 6, lubatakse (välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal) alates 11. jaanuarist 2021 spordivõistlused ja spordi- ja liikumisüritused ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 2. välistingimustes toimuvatel spordivõistlustel ja spordi- ja liikumisüritustel võib osaleda, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 3. pealtvaatajad ei ole lubatud;
 4. siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 5. ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Tingimust ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele;
 6. võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 7. võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alates 11. jaanuarist 2021 lubatakse spordivõistlused Harjumaal ja Ida-Virumaal ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid;
 2. pealtvaatajad ei ole lubatud;
 3. spordivõistlusel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 4. spordivõistluse siseruumides kantakse maski, välja arvatud alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 5. spordivõistluse korraldaja peab tagama siseruumis kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;
 6. õues osalejate arvu kuni 500 inimest;
 7. desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
  Harjumaal ja Ida-Virumaal ei ole lubatud harrastuspordi ega liikumisharrastuse ürituste korraldamine.
scroll to top